Bài toán tìm số dư thử thách suy luận của bạn

02-09-2017 07:00 25
bai-toan-tim-so-du-thu-thach-suy-luan-cua-ban

Cho phép tính 30 + 31 + 32 + 33 + .... + 32008 + 32009.

Lấy kết quả phép tính này chia cho 8 thì số dư là bao nhiêu?

Tin liên quan

Thể dục trí não bằng những câu đố tiếng Anh...

Thể dục trí não bằng những câu đố tiếng Anh...

Lời khuyên dành cho bố mẹ có con sắp vào lớp 1...

Lời khuyên dành cho bố mẹ có con sắp vào lớp 1...

Ngôi trường thời Pháp mang tên học giả Trương Vĩnh...

Ngôi trường thời Pháp mang tên học giả Trương Vĩnh...

Năm câu đố thử tài tư duy của bạn...

Năm câu đố thử tài tư duy của bạn...

Nữ sinh Anh chiến thắng cuộc thi làm thơ haiku Nhậ...

Nữ sinh Anh chiến thắng cuộc thi làm thơ haiku Nhậ...

10 cách diễn đạt về stress trong tiếng Anh...

10 cách diễn đạt về stress trong tiếng Anh...